Kurs ten uczy jak udzielać pierwszej pomocy rannym lub chorym dzieciom i niemowlętom. Ułatwia on przyswajanie wiedzy, opanowanie i przećwiczenie umiejętności ratowniczych w przyjaznej atmosferze zachęcającej do podejmowania działań.

Kurs wprowadza wiedzę i umiejętności w prosty sposób dzięki czemu uczestnikom łatwo jest przypomnieć sobie i zastosować właściwe procedury postępowania w razie nagłego wypadku z udziałem dziecka.

Pierwsza pomoc przedmedyczna dzieciomMoże być on prowadzony jako odrębny kurs dla osób, które są szczególnie zainteresowane zdrowiem dzieci. Został on opracowany z myślą o tych , którzy na co dzień pracują z dziećmi  - rodzicach, opiekunach, pracownikach żłobków, szkół i o wszystkich tych, którzy mają obowiązek zareagować w sytuacji zagrożenia zdrowia dziecka. Dla osób, które chcą wyszkolić się w udzielaniu pomocy ludziom w różnym wieku oraz w różnych okolicznościach, kurs ten można połączyć z pozostałymi kursami EFR.

Program szkolenia:

  • Ocena miejsca zdarzenia i stosowanie wyposażenia ochronnego
  • Ocena wstępna poszkodowanego
  • Zadławienie - przytomne dziecko i niemowlę
  • Sztuczne oddychanie - dziecko i niemowlę
  • Resuscytacja krążeniowo oddechowa - dziecko i niemowlę
  • Używanie automatycznego defibrylatora - dziecko
  • Postępowanie przy wstrząsie i urazie rdzenia kręgowego - dziecko
  • Postępowanie w przypadku choroby
  • Bandażowanie